Medlemsaktiviteter Tidligere aktiviteter

Nytårstaffel 2015

Mandag den 2. februar på Nordsøen Oceanarium

Lærerkreds Nord inviterer medlemmer til nytårstaffel med fælles spisning og foredrag ved Helle Hein.

Helle Hein (Cand.merc. og Ph.d.) har bl.a. forsket i ledelse af vidensmedarbejdere og fagprofessionelle. I 2013 udgav hun bogen ”Primadonnaledelse – når arbejdet er et kald”. I bogen beskriver og definerer hun Primadonnaer, som de medarbejdere, der er drevet af et kald og en højere sag, og som skaber en livsmening ved at gøre en forskel i en højere sags tjeneste. Hendes forskning peger på, at mange Primadonnaer bliver misforståede og mistrives på arbejdspladsen, og derfor hyppigt regredierer til en lønmodtageradfærd. Konsekvensen er, at arbejdspladsen ikke får forløst Primadonnaens fulde potentiale, og at samfundet mister Primadonnaens særlig bidrag til den højere sag.

Læs mere om Helle Hein og hendes forskning på www.hellehein.dk.

Tilmelding til skolens tillidsrepræsentant eller til kredskontoret på tlf. 98 92 36 88 eller 159@dlf.org senest mandag den 26. januar.