Kredsstyrelsen

Kredstyrelsen Juni 2019
Kredsstyrelsen består af kredsformand samt 3 kredsstyrelsesmedlemmer fra Hjørring kommune og 3 kredsstyrel-sesmedlemmer fra Frederikshavn/Læsø kommuner.

Formand, øvrige kredsstyrelsesmedlemmer og kredsens kongresdelegerede vælges på den ordinære generalforsamling i lige årstal. Valgperioden er sammenfaldende med kongressens valgperiode. 

Kredsstyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer. Næstformanden vælges af og blandt kredsstyrelsens medlemmer. Kredskassereren udpeges af og blandt kredsstyrelsens medlemmer. 

Kredsstyrelsen pr. 1. april 2024:

 Tk

Formand: Tom Kærgaard Nielsen, Hjørring

Tlf.: 27792110

Anne Weirum

Næstformand, FTR, Hjørring: Anne Weirum von Lillienskjold

Tlf.: 27792115

Mc

FTR, Frederikshavn: Mads Christensen, Frederikshavn

Tlf.: 27792117 

Rd 2024

Kredsstyrelsesmedlem: René Borup Dehn, Torslev skole, Frederikshavn

Valgfolder Billede Hw

Kredsstyrelsesmedlem: Helle Weile Larsen, Vrå skole, Hjørring

Ad

Kredskasserer og kredsstyrelsesmedlem: Anne Dahl, Aalbæk skole, Frederikshavn

Tlf.: 27792118

Lise Steiniche (2)

Kredsstyrelsesmedlem: Lise Steiniche, Bjergby skole, Hjørring