Generalforsamling og vedtægter

Lærerkreds Nord afholder hvert år generalforsamling. I de lige årstal er der valg til kredsstyrelsen. Se vedtægter og tidligere års generalforsamlinger til højre.