Kredskontor og ansatte

Kredskontor

Ansvaret for løsningen af opgaverne er fordelt på hele kredsstyrelsen. Herudover er der ansat en konsulent  til at varetage kredsens arbejdsopgaver.

         Jeanette Hougaard Sørensen              

        Jeanette H. Sørensen        

               Konsulent                             

       Arb. mobil: 27792109

Kontorer og mødelokaler findes i Lærernes Hus, Amtmandstoften 4, 9800 Hjørring. Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 10.00 - 15.30

Tirsdag - torsdag kl. 09.00 - 15.30 

Fredag kl. 09.00 - 14.30

Henvendelse kan også ske på tlf.: 98 92 36 88, pr. mail: 159@dlf.org eller direkte til kredstyrelsen ved at klikke her

Kredsen råder desuden over mødekontor i Frederikshavn. Det er hos FOA, Constatiavej 35, 9900 Frederikshavn