Medlemsaktiviteter Tidligere aktiviteter

Ja til tryghed - nej til milliardbesparelser!

Der er brug for din deltagelse - sammen må vi sige fra overfor sparepolitikken!

I samarbejde med de andre fagforeninger er Lærerkreds Nord gået aktivt ind i at markere modstanden mod yderligere nedskæringer på velfærden i kommunerne. Hvis regeringen gennemfører sit omprioriteringsbidrag vil det helt sikkert føre til yderlige besparelser på alle kommunale områder, herunder folkeskolen. Det må vi sige fra overfor.

Under paraplyorganisationen Velfærdsalliancen er der på landsplan skabt et folkeligt fællesskab for ansatte, borgere, børn, unge, studerende og ældre. Det fællesskab kan vi alle blive en del af, når der 12. maj kl. 17-18 afholdes demonstrationer foran rådhusene i både Frederikshavn og Hjørring.

Sæt kryds i kalenderen den 12. maj - vores indflydelse afhænger af dit og dine kollegers fremmøde!