Medlemsaktiviteter Tidligere aktiviteter

Kan vi organisere undervisningen bedre?

Lærerkreds Nord inviterer til medlemsmøde med efterfølgende mulighed for middag og hyggeligt kollegialt samvær:

Torsdag den 7. april kl. 16.00 - 18.30 på Sindal Skole

På medlemsmødet vil der blive mulighed for:

  • at få inspiration til at finde lokale løsninger til en anderledes og bedre organisering af undervisningen
  • sammen at reflektere over, hvordan vi kan (gen)rejse den pædagogiske debat på skolen

Mødet veksler mellem oplæg, refleksion og debat. Undervejs vil der indgå
eksempler fra forskellige skoler vedr. organisering af understøttende undervisning,
lektionslængder, lektiehjælp, planlægning i team, tolærerordning m.v.

Mødet afvikles i samarbejde med konsulenter fra Danmarks Lærerforenings
sekretariat.

TILMELDING skal ske via nedenstående link senest tirsdag den 5. april. (Husk at angive om du ønsker at deltage i spisning)

www.billetto.dk/medlemsmoede