Medlemsaktiviteter Tidligere aktiviteter

Er din lønseddel OK?

Få tjekket din lønseddel i uge 46 - 48.

Lærerkredsen tilbyder i uge 46-48 i samarbejde med din tillidsrepræsentant at tjekke din lønseddel for evt. fejl og mangler.

Din tillidsrepræsentant kan hjælpe dig med at få overblik over din lønseddel og tjekke følgende:

- Får du det rigtige i løn?
- Er din lønseddel korrekt?
- Er der andre ting du skal være opmærksom på?

Kontakt din tillidsrepræsentant og hør mere om, hvordan du får styr på din lønseddel.