Kredsens brev til byrådet i Frederikshavn og budgetforlig

Lærerkreds Nord har sendt brev til byrådet i Frederikshavn vedrørende budget 2024 og der er efterfølgende indgået budgetforlig.

Kredsen har arbejdet på at påvirke kommunens budget, først og fremmest via MED-systemet, og i det omfang, det har været muligt, igennem en direkte dialog med det politiske niveau.

Det ser ud til, at der vil blive tale om en rammebesparelse på cirka 2,1 mio. kr. Derudover kommer der en demografiregulering som konsekvens af det faldende børnetal i kommunen. Dette vel at mærke ovenpå store besparelser i 2023 med nedlæggelse af 30 lærerstillinger - altså 30 færre lærere til at løse den samlede opgave.

Læs mere i brevet her

 I Frederikshavn er der efterfølgende indgået et bredt forlig om budget 2024.

Trods en stram budgetramme har parterne i budgetforliget tilført nye midler til folkeskoleområdet:

- 1. mio. kr./årligt over en 4-årig periode til en særlig faglig tilrettelagt indsats i dansk og matematik i indskolingen.

- 1,0 mio. kr. i 2024 til inklusionsudstyr og -indsatser på skolerne.

- 1,7 mio. kr. til PPR-indsatsen i 2024, til nedbringelse af sagsmængderne.

- en fortsættelse af talentsportsklasserne , dog ny organisering med virkning for elever, der optages fra skoleåret 2025/2026.

Samtidig er der varslet en udmøntning af en generel 1%-besparelse, som sandsynligvis vil blive udmøntet som en rammebesparelse på godt 2,1 mio. kr. på arbejdspladserne.

Det er heller ikke i Frederikshavn muligt på nuværende tidspunkt at opgøre konsekvenserne på beskæftigelsessituationen, som vil afhænge af det faldende børnetal og den endelige personaleomsætning og pensioneringer.

Emner

Målgruppe