Pensionister (fraktion 4)

Kredsen har nedsat et fraktion 4-udvalg, der hvert år planlægger nye arrangementer for pensionister og evt. ledsagere.

Udvalget har planlagt nye arrangementer for år 2024. I højre kolonne på denne side er der mulighed for at læse mere om de kommende arrangementer, dato for afholdelse, tilmeldingsfrist og betaling. 

Fraktion 4-medlemmer vil modtage besked på mail, når tilmeldingen til et arrangement åbner.

Tilmeldingsprocedure

Forud for hvert arrangement udsender kredsen en nyhedsmail til alle fraktion 4-medlemmer med link til en tilmeldingsformular. Det er derfor vigtigt, at kredsen har din korrekte mailadresse. Har du ændringer til dine kontaktoplysninger, bedes du sende en mail til 159@dlf.org.

Henvendelser vedr. arrangementerne bedes rettet til udvalgsmedlemmet, som står anført i programmet. 

Ved tilmelding til arrangementerne giver du samtidig samtykke til, at dine kontaktoplysninger må deles med øvrige tilmeldte med henblik på aftale om samkørsel.

Medlemmer af fraktion 4 har naturligvis også mulighed for at deltage i kredsens øvrige medlemsarrangementer, hvor der ligeledes vil blive udsendt nyhedsmail med link til tilmeldingsformular.

Endvidere henvises til relevante informationer for medlemmer af fraktion 4 på www.dlf.org, klik her.