Arbejdsmiljørepræsentanter

Som arbejdsmiljørepræsentant varetager du en vigtig opgave i forhold til dine kolleger på skolen. Danmarks Lærerforening bakker dig op i dit arbejde og har derfor iværksat en række initiativer.

Kredsstyrelsen har nedsat et arbejdsmiljøudvalg, der støtter op om kredsens arbejdsmiljøpolitik og refererer til kredsens arbejdsmiljøansvarlige og kredsstyrelsen.

Ca. 2 gange årligt indbydes kredsens arbejdsmiljørepræsentanter til møde med Lærerkreds Nord, hvor der er mulighed for erfaringsudveksling og inspiration til arbejdsmiljøarbejdet.

Til højre kan du finde relevante links, som er nyttige i arbejdsmiljøarbejdet.

Det er vigtigt, at du tilmelder dig mailservice hos Danmarks Lærerforening. Dermed kan du være opdateret på de nyeste informationer om arbejdsmiljø.