Tillidsrepræsentanter i Lærerkreds Nord

Tillidsrepræsentanten er Danmarks Lærerforenings repræsentant på skolen. Det betyder, at tillidsrepræsentanten loyalt arbejder efter foreningens og kredsens politik. Samarbejdet mellem kreds og tillidsrepræsentant bygger på en åben og fordomsfri dialog, som giver plads for, at tillidsrepræsentanten kan stille forslag til udvikling af foreningens/kredsens politik

Tillidsrepræsentanten er en nøgleperson i forbindelse med medarbejderindflydelse og medbestemmelse på din arbejdsplads. 

Det er tillidsrepræsentantens opgave at varetage dine og de øvrige medlemmers interesser overfor ledelsen på din arbejdsplads samt formidle og udøve Danmarks Lærerforenings politik.

Tillidsrepræsentanten har pligt til at medvirke til at fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold. Samme pligt gælder for ledelsen.

Som medlem af Lærerkreds Nord/Danmarks Lærerforening kan du gå til din tillidsrepræsentant, hvis du har brug for rådgivning om konkrete arbejdsforhold. Kan din tillidsrepræsentant ikke  rådgive dig direkte, kan vedkommende fortælle dig, hvor du kan få svar.