Kredsens brev til byrådet i Hjørring og budgetforlig for 2024

Lærerkreds Nord har sendt brev til byrådet i Hjørring vedrørende budget 2024 og der er efterfølgende indgået budgetforlig for 2024.

Kredsen har også i Hjørring arbejdet i MED-systemet for at påvirke kommunens budget. Derudover har kredsens repræsentanter deltaget i budgetseminar og været i god dialog med politikerne i løbet af budgetprocessen.

Der er ikke udsigt til nye besparelser på skoleområdet i budget 2024. Dog venter der en udmøntning af reduktioner fra sidste års budget på 4,3 mio. kr., som skal findes på HjørringSkolen.

Læs mere i brevet her

Byrådet har efterfølgende indgået et bredt forlig om næste års budget. I kredsens forrige nyhedsbrev beskrev vi, hvordan en besparelse på 4,3 mio. kr. fra budget 2023 forventes udmøntet pr. 1. august 2024 på specialklasserne på Hjørringskolen.

I en meget stram økonomisk virkelighed har politikerne i det endelige budget efterfølgende valgt at tilføre 1,2 mio. kr. i 2024 stigende til 2,7 mio. fra 2025 og frem til skolernes budget. Det er naturligvis en god nyhed, at skolerne er blevet tilgodeset i budgetaftalen, og at vores budskaber til politikerne er blevet hørt.

Men det er i dele af pressen blevet udlagt som en investering på godt 10 mio. kr. i almenområdet. Her skal man være opmærksom på, at det er over en fireårig periode. Besparelsen på Hjørringskolen er en årlig besparelse. Hvis man på samme måde summerer den op over en fireårig periode, så vil det udgøre en besparelse på godt 15 mio. kr.

Når det er sagt, kan vi konstatere, at det er et meget lille skridt i den rigtige retning, hvor vi må holde byrådet fast på deres signaler om investeringer i folkeskolen i de kommende års budgetter.

På anlægssiden er der prioriteret 11,2 mio. kr. til renoveringsprojekter på Lundergårdskolen og på HUC i 2024.

Det er endnu ikke muligt at konstatere, hvilke konsekvenser budget 24 får for beskæftigelsen for skoleåret 24/25.

Emner

Målgruppe