Hovedstyrelsesvalg 2023

JEG GENOPSTILLER TIL HOVEDSTYRELSEN I DANMARKS LÆRERFORENING

Jeg har fortsat stor mod på og lyst til at engagere mig i landsledelsen i Danmarks Lærerforening. Derfor genopstiller til hovedstyrelsen.

Det gode lærerliv har altid været afsæt for mit fagpolitiske arbejde. Det vil det fortsat være.

Vi ved fra vores praksis, vores egne undersøgelser og fra forskningen, at lærere med stor arbejdsglæde leverer en bedre undervisning. Derfor får vi en bedre folkeskole, når vi styrker det gode lærerliv!

Et godt lærerliv er bl.a. afhængig af:

-God efteruddannelse. Den enkelte lærer skal have større indflydelse på valget af efteruddannelse. Derfor skal vi skal have indført en ret til efteruddannelse.

-At opgaverne giver mening. Folkeskolen skal selvfølgelig følge med tiden, men der er ikke brug for konstant udefrakommende ”projektitis”. Det udvikler ikke skolen. Derfor skal skolen og lærerne have arbejdsro, så lærere og ledelse på den enkelte skole kan styrke kvaliteten i undervisningen.

-At man kan lykkes med opgaverne. Alle børn har ret til den rette undervisning. Inklusion er en smuk tanke og en god ambition for folkeskolens virke. Men det kræver at rammevilkårene er på plads. Derfor skal der investeres i tolærerordninger, co-teaching, efteruddannelse, bedre muligheder for supervision og en mere praksisnær PPR.

-Kollektive aftaler, der sikrer en prioritering, så der kommer balance mellem opgaver og ressourcer. Derfor skal vi fortsat arbejde for at alle medlemmer kommer til at arbejde under ordnede forhold, hvor der er balance mellem opgaver og tid.

Besøg min hjemmeside på www.larsbuskhansen.dk

 

Valgmateriale fra andre kandidater

 

Emner

Målgruppe