Generalforsamling 2020

Kredsstyrelsen aflyste den ordinære generalforsamling i marts måned, da statsministeren lukkede landet ned på grund af CORONA-krisen. Nu er mulighederne for at forsamles ændret, så vi igen kan samles og afvikle generalforsamlingen.

Kredsstyrelsen indkalder derfor til generalforsamling mandag den 10. august kl 16.30 på Vendelbohus i Hjørring.

Hvis du vil deltage i generalforsamlingen SKAL du tilmelde dig senest torsdag den 6. august på det link som kredsen har sendt til din mailadresse.

Endelig dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent 
 2. Beretning
 3. Regnskaber
 4. Indkomne forslag: Forslag til vedtægtsændringer (Se bilag her)
 5. Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter, eventuel fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer samt økonomisk ramme for løn m.v. til ansatte i kredsen
 6. Budget, fastsættelse af kontingent
 7. Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår
 8. Valg af de i § 8 nævnte personer og i følgende rækkefølge:
  a) Formand, som samtidigt er valgt som delegeret.
  b) Der vælges kredsstyrelsesmedlemmer, suppleanter for
  kredsstyrelsesmedlemmer, delegerede og suppleanter
  for de delegerede. Se valgfolderen her
  c) Eventuelt suppleringsvalg af suppleanter for
  kredsstyrelsesmedlemmer for de delegerede.
  d) Kritiske revisorer samt suppleanter.
 9. Eventuelt.

Generalforsamlingen finder sted på Vendelbohus. 

Klik for at se Årsrapporten eller Budget og ydelser 2020

Du kan også følge linket og se den skriftlige beretning

Emner

Målgruppe